Ambulante begeleiding


Ambulante begeleiding

In de loop der jaren is onze tak ‘Ambulante begeleiding’ ontstaan. Vanuit zowel Confetti- als Mee®doen, zijn we vaak betrokken bij gezinnen of individuen waarbij ondersteuning in (of juist buiten-) de thuissituatie gewenst is. Vanuit het oogpunt om de hulpverlening zo passend mogelijk in te richten, komt het regelmatig voor dat de begeleiders vanuit Confetti of Mee®doen, begeleiding op ambulante basis bieden.
De ambulante begeleiding is vaak gericht op het behalen van concrete doelstellingen, op praktisch- en/of op sociaal-emotioneel gebied. Samen met de begeleider(s) van Confetti en/of Mee®doen kijk jij op welke manier deze doelstelling(en) behaald kunnen gaan worden. De momenten waarop dit plaats vindt, de activiteiten die hiervoor ingezet worden en de locatie waarop dit plaatsvindt, zijn allemaal punten die je gezamenlijk afstemt voor jouw individuele situatie.

Doelgroep en financiering

Indien er een hulpvraag is waarvoor ambulante begeleiding vanuit Confetti of Mee®doen ingezet kan worden, kan je vrijblijvend contact met ons opnemen om te overleggen over de mogelijkheden. Hierin vinden we het belangrijk dat we kunnen waarmaken wat we beloven. Dit maakt dat je van ons kan verwachten dat we eerlijk en open zullen aangeven wat de (on)mogelijkheden zijn binnen onze organisatie.

Wil je gebruik maken van de ambulante begeleiding kan dit op verschillende manieren gefinancierd worden:

  • Via een PGB: heb je een PGB vanuit je WLZ indicatie, dan kan je vrijblijvend contact met ons opnemen voor meer informatie.
  • Via de gemeente (Jeugdwet of WMO): indien je in gesprek bent met een jeugd- of WMO consulent van jouw gemeente kan de consulent een indicatie afgeven voor individuele begeleiding. Deze indicatie is vaak voor een bepaalde periode en is gekoppeld aan doelstellingen. De begeleiders van Confetti en Mee®doen werken vanuit een nuchtere en positieve instelling, samen met jou aan de doelstellingen.