Praktische info


Locaties

De begeleiding vanuit Confetti vindt plaats vanuit verschillende locaties.

De doordeweekse groepsgerichte- en individuele begeleiding vindt in principe plaats aan de Jacob van Houtestraat 8 in Nijverdal. Er kan ter plekke besloten worden om eventueel uit te wijken naar onze bungalow op vakantiepark Hoge Hexel.

De zaterdagopvang vindt plaats aan de Jacob van Houtestraat 8 in Nijverdal.

Kortdurend verblijf vindt plaats aan de Jacob van Houtestraat 8 in Nijverdal en in onze bungalow op vakantiepark Hoge Hexel. Welke locatie voor uw (pleeg)kind geldt, is afhankelijk van de groep waarin uw (pleeg)kind geplaatst wordt. Dit wordt voor de start van uw (pleeg)kind bij Confetti met u gecommuniceerd.

De dagbesteding vindt in principe plaats vanuit de Jacob van Houtestraat 4 in Nijverdal. Vanuit deze locatie vertrekken de deelnemers in kleine groepjes, naar de verschillende locaties waar werkzaamheden voor verricht worden. Deze locaties zijn:

 • Holtens Ondernemershus (Oranjestraat 10, Holten)
 • Golfclub de Koepel (Rijssensestraat 142a, Wierden)
 • Het Kantoor (Maximastraat 1, Nijverdal)
 • Woonzorgcentrum de Diessenplas (Vrijheidslaan 1, Holten)

Bereikbaarheid

Confetti is op verschillende manieren te bereiken: per e-mail, telefonisch, of via whatsapp.

Voor praktische vragen en/of mededelingen over o.a. de diensten, de organisatie, aan- en afwezigheid, planning, wijzigingen medicatie, kunt u het beste contact met ons opnemen via:

Contact met de aanwezige groepsleiding

Jacob van Houtestraat 8: 06 23073056

 • maandag, dinsdag, donderdag tussen 14.30 – 18.30
 • woensdag tussen 12.00 – 18.30
 • vrijdag van 12.00 tot zondag 16.00

Vakantiepark Hoge Hexel: 06 53567828

 • vrijdag van 17.00 tot zondag 16.00

Jacob van Houtestraat 4: 06 11133216 (dagbesteding)

 • maandag t/m vrijdag tussen 09.00 – 15.45

Aanmeldproces

U mag ten alle tijden vrijblijvend contact met ons opnemen voor meer informatie.

 1. Om uw (pleeg)kind of uzelf aan te melden bij Confetti en/of Mee®doen, of voor meer informatie, kunt u het beste contact met ons opnemen via telefoonnummer 06 11278236. Indien u het prettiger vindt om te e-mailen, kan dit uiteraard ook (info@confettiwelzijnenzorg.nl). We zullen uw e-mail beantwoorden en bij voorkeur, u bellen naar aanleiding van uw e-mail.
 2. Tijdens dit telefoongesprek zal globaal besproken worden wat de (ondersteunings-)vraag is, wat Confetti/Mee®doen kan bieden en zal indien gewenst een intakegesprek gepland worden. Daarnaast zal besproken worden via welke weg u bij Confetti/Mee®doen bent gekomen: is dit via de gemeente (jeugdwet/wmo) of via PGB.
 3. Tijdens het intakegesprek worden de specifieke wensen, begeleidings- en ondersteuningsbehoeften, eventuele medicatie en overige bijzonderheden die belangrijk zijn voor Confetti/Mee®doen om te weten, besproken. Daarnaast wordt besproken of de verwachting is dat er een passende groep is waar uw (pleeg)kind of uzelf bij aan kan sluiten.
 4. Naar aanleiding van het intakegesprek is het in principe altijd mogelijk een dag(deel) mee te draaien, om van beide kanten te bepalen of de verwachting is dat Confetti kan bieden wat uw (pleeg)kind of uzelf nodig heeft.
 5. Voor het meedraaien, of voor de start bij Confetti, vragen we u een intake- en toestemmingsformulier in te vullen en ingevuld naar ons terug te sturen.
 6. De begeleiding vanuit Confetti/Mee®doen kan van start gaan zodra de indicatie door de gemeente afgegeven is of wanneer de PGB overeenkomst is goedgekeurd.

Wachttijden – wachtlijst

Bij Confetti/Mee®doen werken we in principe niet met wachttijden of een wachtlijst. Er wordt aan de hand van het intakegesprek bepaald of er een passende groep of andere begeleidingsvorm is. Indien dit niet het geval is, wordt zo snel mogelijk besproken dat we de gevraagde ondersteuning/begeleiding niet kunnen bieden. Indien de verwachting is dat er binnen aanzienlijke tijd wél mogelijkheden ontstaan, kunnen we met elkaar afspreken om hier contact over te houden.
Bij Confetti/Mee®doen denken we graag met u mee en zien we over het algemeen vaak meer mogelijkheden dan onmogelijkheden.

Vakanties en feestdagen

Begeleiding groep

De groepsgerichte begeleiding na schooltijd gaat in principe door, tijdens alle schoolweken. De afgesproken dag(en) is/zijn afhankelijk van hetgeen dat is afgesproken op basis van de indicatie of PGB overeenkomst.

Tijdens de schoolvakanties vervalt de reguliere groepsgerichte begeleiding doordeweeks. Confetti hanteert de schoolvakanties van regio noord.

Voor iedere schoolvakantie wordt per mail geïnventariseerd wie gebruik wil maken van de groepsgerichte begeleiding tijdens de betreffende schoolvakantie en wat de voorkeursdag(en) zijn. Indien er niet kan worden voldaan aan de voorkeursdag(en) wordt er contact met u opgenomen om een eventueel alternatief te bespreken.

Het is afhankelijk van de indicatie van het betreffende kind, hoe veel gebruik gemaakt kan worden van de vakantieopvang. De vakantieopvang vindt plaats op doordeweekse dagen tussen 09.00 – 16.00.

Ambulante- of individuele begeleiding

Hoe de ambulante- of individuele begeleiding er tijdens vakanties uitziet, wordt per cliënt afgestemd met u als gezin/volwassene. Dit is afhankelijk van de wens van de cliënt en de beschikbaarheid van (bekende) begeleiding.

Zaterdagopvang

De zaterdagopvang loopt in principe het gehele jaar door, afgezien van de 6 weken zomervakantie (regie Noord): tijdens de zomervakantie gaat de zaterdagopvang niet door. De zaterdagopvang vervalt ook indien de zaterdagopvang tijdens feestdagen valt (zie overzicht onderaan deze pagina). De afgesproken zaterdagen zijn afhankelijk van hetgeen dat is afgesproken op basis van de indicatie of PGB overeenkomst. Bij de start ontvangt u alle afgesproken data voor dat (school)jaar per mail. Ruim voor de zomervakantie, ontvangt u de nieuwe data voor het (school)jaar erna.

Kortdurend verblijf

De logeeropvang (kortdurend verblijf) loopt in principe het gehele jaar door, afgezien van de 6 weken zomervakantie (regie Noord): tijdens de zomervakantie gaat de logeeropvang niet door. De logeeropvang vervalt ook indien de logeeropvang tijdens feestdagen valt (zie overzicht onderaan deze pagina). Dit kan ook betekenen dat de zaterdagopvang bijvoorbeeld eerder stopt.  De afgesproken weekenden zijn afhankelijk van hetgeen dat is afgesproken op basis van de indicatie of PGB overeenkomst. Bij de start ontvangt u alle afgesproken data voor dat (school)jaar per mail. Hierin zijn eventuele afwijkingen i.v.m. feestdagen meegenomen. Ruim voor de zomervakantie, ontvangt u de nieuwe data voor het (school)jaar erna.

Dagbesteding

De dagbesteding loopt in principe het gehele jaar door, uitgezonderd van de onderstaande feestdagen. De afgesproken dag(en) is/zijn afhankelijk van hetgeen dat is afgesproken op basis van de indicatie of PGB overeenkomst.

Confetti/Mee®doen is gesloten op de volgende feestdagen:

 • Nieuwjaarsdag
 • Tweede paasdag
 • Koningsdag
 • Bevrijdingsdag
 • Hemelvaartsdag
 • Dag na Hemelvaart
 • Tweede pinksterdag
 • Eerste kerstdag
 • Tweede kerstdag
 • Oudjaarsdag