Klachten


Confetti is volgens de Wkkgz verplicht een klachtenregeling te treffen voor effectieve en laagdrempelige opvang en afhandeling van klachten (artikel 13, eerste lid, Wkkgz). Hiervoor is Confetti aangesloten bij ‘Klachtenportaal Zorg’, die als onafhankelijk orgaan klachten behandeld. Wanneer klachten niet op informele wijze opgelost kunnen worden, of de klager wil zich niet rechtstreeks tot Confetti wenden, kan de klager een klacht indienen door op www.klachtenportaalzorg.nl het klachtenformulier in te vullen, of contact op te nemen via info@klachtenportaalzorg.nl. Deze klachtenregeling voldoet aan de gestelde eisen in de Wkkgz en het Uitvoeringsbesluit Wkkgz.

Werkwijze van het Klachtenportaal Zorg