De behandeling van klachten


De behandeling van klachten

Bent u ergens ontevreden over, of heeft u een klacht over onze zorg? We gaan graag met u in gesprek en op zoek naar een oplossing.
Wilt of kunt u de klacht niet bespreekbaar maken met ons, of wenst u onafhankelijke ondersteuning hierbij, dan kunt contact opnemen met Klachtenportaal Zorg. Klachtenportaal Zorg is een externe organisatie waar we zijn aangesloten om onvrede en klachten over onze zorg te helpen oplossen.

Heeft u uw klacht of onvrede opgestuurd, dan beoordeelt Klachtenportaal Zorg of deze voldoet aan de voorwaarden deze in behandeling te nemen en welke procedure erbij past.

Als er informatie ontbreekt of onduidelijk is, nemen zij contact met u op om het volledig te maken en ervoor te zorgen dat de klachtenprocedure goed opgestart wordt.

Wilt u advies over hoe u om kunt gaan met een situatie waar u ontevreden over bent? Ook dan kunt u contact opnemen met Klachtenportaal Zorg. U start dan nog geen procedure op.

Geef uw klacht door met het klachtenformulier op de website van Klachtenportaal Zorg. U kunt ook een e-mail sturen aan info@klachtenportaalzorg.nl. Weet u niet welke klachtenprocedure voor u geldt? Ook daar kan Klachtenportaal Zorg u mee helpen.
Het doel blijft het oplossen van onvrede en klachten.

Deze klachtenregeling voldoet aan de gestelde eisen in de Wkkgz en het Uitvoeringsbesluit Wkkgz.

Klachtenjaarverslag

In 2023 heeft Confetti geen klachten ontvangen. Mochten er wel één of meerdere klachten binnenkomen, zal Confetti een jaarverslag opstellen. In dit jaarverslag staat in dat geval onder andere:

  1. het aantal klachten;
  2. beschrijving van (het thema) van de klacht(en);
  3. de wijze waarop de klacht(en) is/zijn afgehandeld;
  4. de termijn waarbinnen de klacht(en) is/zijn afgehandeld;
  5. de maatregelen die zijn genomen.
Vertrouwenspersoon

Indien en vragen of problemen zijn, waarover u graag vertrouwelijk wil spreken, kunt u contact opnemen met onze vertrouwenspersoon. Onze vertrouwenspersoon gaat vertrouwelijk om met de besproken informatie, luistert naar uw verhaal, kan meedenken over uw vragen en/of ondersteunen. De gegevens van onze vertrouwenspersoon zijn:

Lisanne Timmerman
vertrouwenspersoon@confettiwelzijnenzorg.nl