Visie en missie


Missie

Stichting Confetti Welzijn en Zorg ondersteunt mensen met een( verstandelijke )beperking. Daardoor kunnen zij zoveel mogelijk hun eigen leven vormgeven en meedoen in de maatschappij.

Visie

Stichting Confetti Welzijn en Zorg heeft de overtuiging dat mensen met een beperking recht hebben op een volwaardige plaats in de samenleving. Daarom stellen we de cliënten centraal. In onze ondersteuning houden we rekening met hun mogelijkheden en rechten, maar net zo goed met hun beperkingen en plichten. Hierbij werken we samen met de cliënten, hun verwanten, hun sociale netwerk en andere organisaties, binnen en buiten de zorg. We zoeken voortdurend naar nieuwe manieren om de leefwereld van cliënten kleurrijker te maken. Deskundige en betrokken medewerkers zetten zich daar dagelijks voor in.

Identiteitspijlers

Confetti werkt vanuit een aantal identiteitspijlers. Deze pijlers maken duidelijk wie wij zijn en waar wij voor staan als organisatie.

Deskundig en betrokken

Confetti is deskundig en betrokken. Onze medewerkers verstaan hun vak en worden daarin voortdurend bijgeschoold. Ze hebben hart voor de zaak en zijn betrokken bij de cliënten en de organisatie.

Kleurrijk

Confetti is kleurrijk. We hebben een gevarieerd aanbod van diensten op verschillende locaties; elk met een eigen sfeer, kleur en geschiedenis. We koesteren die diversiteit van cliënten en medewerkers. We bieden ruimte voor verschillende levensbeschouwingen. We respecteren iedereen in zijn of haar eigenheid.

Ondernemend

Confetti onderneemt. Op grote en kleine schaal zoeken we steeds naar nieuwe kansen om de dienstverlening te verruimen en de leefwereld van de cliënten groter te maken. We zijn daarin creatief en uitdagend.

Samenwerkend

Confetti werkt samen. We zoeken voortdurend samenwerking met cliënten, hun verwanten en organisaties binnen en buiten de zorg. We weten dat onze ondersteuning daar beter van wordt. Andere zorgorganisaties, overheden en ondernemers waarderen dat. Zij vinden in Confetti steeds een betrouwbare partner.